Kvíz o bitvě u Hydaspesu: Kolik víte o vítězství Alexandra Velikého?

Voldfm54Rev.2
91
Kvíz o bitvě u Hydaspesu: Kolik víte o vítězství Alexandra Velikého?
Bitva u Hydaspesu byla jednou z nejvýznamnějších bitev v historii starověkého světa. Tato bitva se odehrála v roce 326 PR. n. l. mezi vojsky Alexandra Velikého a indického krále Porů. Bitva byla velmi krvavá a dramatická a měla důležitý vliv na další vývoj historie. V tomto kvízu se budeme zabývat právem bitvou a testovat vaše znalosti o této významné události. Připravte se na výzkum a zjistěte, zde jste opravdu dobře informováni o této bitvě!

Kdo byly nepřátelské síly v bitvě u Hydaspes?

Řekové a Peršané

Makedonci a Peršané

Makedonci a indiáni

Římané a indiáni

Jaký byl důvod konfliktu, který vedl k bitvě u Hydaspes?

Spor o zdroje

Spor o území

Spor o politický vliv

Spor o náboženství

Kdo vedl makedonské síly v bitvě u Hydaspes?

Alexandr Veliký

Filip II

Antigonus I

Ptolemaios I

Kolik vojáků měla makedonská armáda v bitvě u Hydaspes?

30

40

50

60

Kolik vojáků měla indická armáda v bitvě u Hydaspes?

30

50

70

90

Jaké bylo místo bitvy u Hydaspes?

Řecko

Persie

Indie

Egypt

Jak dlouho trvala Bitva u Hydaspes?

Dno

Dva dny

Tři dny

Čtyři dny

Jakou bitevní formaci používali Makedonci v bitvě u Hydaspes?

Šik

Želva

Klín

Kruh

Jak se Indická armáda pokusila porazit Makedonce v bitvě u Hydaspes?

Použili své slony k prolomení makedonské linie

Použili svou kavalérii k obklíčení makedonské armády

Použili své lukostřelce k útoku na Makedonský týl

Využili svého nadřazeného počtu, aby přemohli makedonskou armádu

Jaké byly náklady na vítězství Makedonců v bitvě u Hydaspes?

1000 obětí

3000 obětí

5 000 obětí

7 000 obětí

Jaký byl význam bitvy u Hydaspes v řecké historii?

Znamenalo to konec dobytí Alexandra Velikého

Znamenalo to začátek dobytí Alexandra Velikého v Indii

To založilo Makedon jako dominantní mocnost v Asii

Nic z výše uvedeného

Jak reagoval indický král Porus na jeho porážku u Hydaspes?

Zahájil rozsáhlou invazi do Makedonie

Vyjednal mírovou smlouvu s Makedoncem

Zahájil překvapivý útok na Makedonce

Přijal porážku a stal se věrným spojencem Alexandra Velikého

Velmi působivé!

Gratulujeme! Odvedl jsi skvělou práci v kvízu o bitvě u Hydaspes. Vaše tvrdá práce a odhodlání učit se o historii se vyplatily a vaše vysoké skóre je důkazem vašich znalostí a porozumění této důležité události. Pokračujte ve skvělé práci a pokračujte v prozkoumávání fascinujícího světa historie!

Stále existuje prostor pro zlepšení!

Je v pořádku, pokud jste v tomto kvízu neudělali tak dobře, jak jste doufali. Je důležité si uvědomit, že každý má prostor pro zlepšení a je to skvělá příležitost naučit se něco nového. Udělejte si čas na prostudování materiálu a zkuste to znovu. S praxí a obětavostí to příště zvládnete lépe. Nevzdávej to!

Kdo byly nepřátelské síly v bitvě u Hydaspes?
1 / 12
Jaký byl důvod konfliktu, který vedl k bitvě u Hydaspes?
2 / 12
Kdo vedl makedonské síly v bitvě u Hydaspes?
3 / 12
Kolik vojáků měla makedonská armáda v bitvě u Hydaspes?
4 / 12
Kolik vojáků měla indická armáda v bitvě u Hydaspes?
5 / 12
Jaké bylo místo bitvy u Hydaspes?
6 / 12
Jak dlouho trvala Bitva u Hydaspes?
7 / 12
Jakou bitevní formaci používali Makedonci v bitvě u Hydaspes?
8 / 12
Jak se Indická armáda pokusila porazit Makedonce v bitvě u Hydaspes?
9 / 12
Jaké byly náklady na vítězství Makedonců v bitvě u Hydaspes?
10 / 12
Jaký byl význam bitvy u Hydaspes v řecké historii?
11 / 12
Jak reagoval indický král Porus na jeho porážku u Hydaspes?
12 / 12

Počítáme výsledky...

Užitečné a krátké reklamy nám pomáhají vytvářet každý den nový obsah.