Quiz o Vývoji Aplikací: Kolik víte o světě aplikací?

Voldfm54Rev.2
111
Quiz o Vývoji Aplikací: Kolik víte o světě aplikací?
Vývoj aplikace je v dnešní době nezbytnou součástí moderního světa. Aplikace nám umožňují snadnější a rychlejší komunikaci, zábavu, práci i vzdělávání. V tomto kvízu se podíváme na historii vývoje aplikací, od prvních jednoduchých programů až po současné moderní aplikace. Získáváme, jak se aplikace vyvíjejí a jaký vliv měl na náš každodenní život. Připravte se na zajímavé otázky a získejte, jak dobře se vyzvěte v této oblasti!

Která z následujících možností není typem mobilní aplikace?

Tvorba webových stránek

Software

Vývoj aplikací

Vývoj hry

Která z následujících možností není typem mobilní aplikace?

Nativní aplikace

Hybridní aplikace

Webová aplikace

Desktopová aplikace

Které programovací jazyky se běžně používají pro vývoj aplikací pro Android?

Swift a Objective-C

Ruby a Perl

Jáva a Kotlin

C# a. net

Jak se jmenuje integrované vývojové prostředí (IDE) používané pro vývoj aplikací pro Android?

Visual Studio

Xcode

Android Studio

Zatmění

Která z následujících možností je příkladem rámce pro vývoj aplikací napříč platformami?

React Native

Android Studio

Rychlý

Kotlin

Jak se nazývá proces testování aplikace na více zařízeních a platformách?

Testování integrace

Regresní testování

Testování přijetí uživatele

Testování kompatibility

Která z následujících možností je populární platforma pro vývoj aplikací pro vytváření aplikací pro iOS?

Xamarin

Android Studio

Rychlý

React Native

Jak se nazývá proces aktualizace aplikace za účelem opravy chyb nebo přidání nových funkcí?

Optimalizace aplikací

Údržba aplikace

Migrace aplikací

Vývoj aplikací

Který z následujících je programovací jazyk běžně používaný pro vývoj aplikací pro iOS?

Jáva

Python

D++

Rychlý

Jak se nazývá proces navrhování uživatelského rozhraní a prostředí aplikace?

Návrh aplikace

Návrh uživatelského rozhraní

Design uživatelské zkušenosti

Vizuální design

Jaký je termín používaný k popisu procesu vydávání aplikace pro veřejnost?

Vydání aplikace

Spuštění aplikace

Distribuce aplikací

Nasazení aplikace

Která z následujících možností není běžnou metodou zpeněžení mobilních aplikací?

Nákupy v aplikaci

Model předplatného

Reklama

Integrace sociálních médií

Jak se nazývá proces odeslání aplikace do app store ke kontrole a schválení?

Podání aplikace

Recenze aplikace

Schválení aplikace

Certifikace aplikací

Velmi působivé!

Gratulujeme k absolvování kvízu o vývoji aplikací! Vaše tvrdá práce a odhodlání se vyplatily a měli byste být hrdí na svůj úspěch. Pokračujte ve skvělé práci a pokračujte ve své vášni pro vývoj aplikací. Výborně!    

Stále existuje prostor pro zlepšení!

Je v pořádku, pokud jste v tomto kvízu neudělali tak dobře, jak jste doufali. Je důležité si uvědomit, že každý má prostor pro zlepšení a je to skvělá příležitost naučit se něco nového. Udělejte si čas na prostudování materiálu a zkuste to znovu. S praxí a obětavostí to příště zvládnete lépe. Nevzdávej to!

Která z následujících možností není typem mobilní aplikace?
1 / 13
Která z následujících možností není typem mobilní aplikace?
2 / 13
Které programovací jazyky se běžně používají pro vývoj aplikací pro Android?
3 / 13
Jak se jmenuje integrované vývojové prostředí (IDE) používané pro vývoj aplikací pro Android?
4 / 13
Která z následujících možností je příkladem rámce pro vývoj aplikací napříč platformami?
5 / 13
Jak se nazývá proces testování aplikace na více zařízeních a platformách?
6 / 13
Která z následujících možností je populární platforma pro vývoj aplikací pro vytváření aplikací pro iOS?
7 / 13
Jak se nazývá proces aktualizace aplikace za účelem opravy chyb nebo přidání nových funkcí?
8 / 13
Který z následujících je programovací jazyk běžně používaný pro vývoj aplikací pro iOS?
9 / 13
Jak se nazývá proces navrhování uživatelského rozhraní a prostředí aplikace?
10 / 13
Jaký je termín používaný k popisu procesu vydávání aplikace pro veřejnost?
11 / 13
Která z následujících možností není běžnou metodou zpeněžení mobilních aplikací?
12 / 13
Jak se nazývá proces odeslání aplikace do app store ke kontrole a schválení?
13 / 13

Počítáme výsledky...

Užitečné a krátké reklamy nám pomáhají vytvářet každý den nový obsah.